اجزای تشکیل دهنده شترمرغ

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


منقار

نوع بافت منقارخیلی سخت نیست وبراحتی دچارصدمه وحتی شکستگی می شود بنا براین هیچگاه حیوان نمی تواند ازمنقارخود برای حمله کردن ویا دفاع کردن استفاده کند. رنگ منقار درشترمرغ ماده مشكي و درشترمرغ نرقرمزمي باشد.

مغز

مغزشترمرغ به انداره یک تخم مرغ با وزنی درحدود33 الی 40 gr می باشد. کوچک بودن مغز باعث شده است که حیوان ازلحاظ ضریب هوشی بسیارپائین باشد بدین صورت که گاهی اوقات رفتارهای پرخاشگرانه ای ازخود نشان می دهد که موجب آسیب رساندن جدی به خودش ویا دیگران می شود بطوريكه درهنگام فرارفقط به دورخودش می چرخد ویا با سرعت بالا به سمت دیواریا حصارها می رورد و درنهایت با آنها برخورد می کند.

اجزاء مغز شترمرغ

1- مغزپیشین

2- مخچه

3- لب بویائی

4- عصب باصره(بینائی)

5- هیپوفیز

6- لب بینائی

7- بصل النخاع (مغزحرام– پیازمغز)

8- جمجمه

علت حساسیت سر شترمرغ

جمجمه با ظرافت خاص خود بدون وجود فاصله ای بر روی مغز قرارگرفته است واین کمی فاصله باعث شده است که حتی با کوچکترین ضربه به سر شترمرغ موجب مرگ او را فراهم کند.

اندام صوتی

شترمرغ فاقد تارهای صوتی می باشد وبنابراین قادربه تولید صدا نمی باشد وفقط بالغ ها یک صدائی شبیه به درهنگام جنگ ویا خطرازخودشان تولید می کنند البته نرها در دوره تولید مثلی صدای شبیه به نيزازخودشان تولید می کنند که این صداها ازمری حیوان خارج می شود. جوجه ها می توانند تا سن 2 ماهگی تولید یک صدای ضعیفی مانند جیک جیک ازخودشان تولید بکنند.

گردن

شترمرغ دارای 19 مهره درگردن خود می باشد که نرم و قابل انعطاف می باشد.

بال ها

استخوان بال درشترمرغ ازقسمتهای زیرتشکیل شده است.

1- شصت با ناخن

2- ناخن انگشت

3- انگشت

4- زانو

قسمت های مختلف اسکلت شترمرغ

1- فک پائین

2- فک بالا

3- جمجمه

4- مهره های گردن( 19 عدد )

5- مهره های سینه

6- استخوان خاجی(شامل لگن تغییرشکل یافته– مهره های کمری وخاجی )

7- استخوان دم( شامل استخوان دم و دنبالچه )

8- کتف

9- ترقوه تغییرشکل یافته

10- جناغ

11- بازو

12- دنده ها

13- زند زبرین

14- زند زیرین

15- استخوان های کف دست

16- استخوان ران

17- ورک رمپیه قسمت خلفی وسنگین استخوان لگن

18- زانو

19- استخوان درشت نی ومچی پا

20- قوزک پا

21- استخوان مچ وکف پا

22- استخوان چهارم شصت

23- استخوان سوم شصت

استخوان جناغ سینه


استخوان جناغ سینه شترمرغ پوک وکاملا اسفنجی و فاقدهرگونه مغزمی باشد که ضخامت آن mm40 می باشد که وظیفه آن محافظت وجلوگیری ازصدمه رسیدن به قلب و کبد می باشد.


علت پرواز نکردن شترمرغ


درپرندگانی که توانائی پروازکردن دارند درقسمت جناغ سینه یک بخش سه تیغ مانندی وجود دارد که باعث پروازکردنشان می شود که استخوان زورقی جناغ سینه شترمرغ فاقد این بخش سه تیغ مانند می باشد.

تفاوت بین استخوان جناغ سینه شترمرغ با پرندگان پروازی

استخوان پا


ماده اصلی تشکیل دهنده استخوان شترمرغ کلسیم می باشد. استخوان درشت نی دارای مغز اشتخوان بوده و بسیارشکننده می باشد.


انگشتان


شترمرغ دارای 2 انگشت تکامل یافته ( انگشت سوم و چهارم ) ویک شصت نیمه تگامل یافته می باشد که بین آنها پرده چرم مانندی وجود دارد که حرکت بر روی شن را براحتی ممکن می سازد وعلت 2 انگشتی بودن شترمرغ به خاطر کاهش سطح اصطحکاک می باشد.


پوست


پوست شترمرغ ماده خاکستری تیره یا روشن مي باشد وپوست شترمرغ نرآبی تیره براق می باشد که درطول فصل جفت گیری رنگ پوست نرها دراطراف منقار– دورچشمها– پلک سوم وساق پا قرمز رنگ می شود که علت آن به خاطرترشح هورمون تستوسترون می باشد.


شترمرغ دارای دو نوع چرم می باشد


1- چرمی که از پوست بدنش بدست می آید و دانه دانه می باشد

2- چرمی که ازپوست پایش بدست می آید وفلس مانند می باشد


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها